Профил на купувача

БАЗОВ ПЛАН

Home  >>  БАЗОВ ПЛАН

bazov* сумата е за абонамент за период от 12 месеца и включва:

  • до 10 броя процедури, независимо от основанието на процедурата

  • до 1 брой акаунт за достъп

  • до 1 час техническа помощ на месец

  • еднократната такса се дължи само веднъж и включва първоначална настройка и инсталация на системата

  • персонализиран дизайн