Профил на купувача

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН

Home  >>  ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН

handshake

 

  • цената се договаря за абонамент за период от 12 месеца

  • неограничен брой процедури, независимо от основанието на процедурата

  • неограничен брой акаунти за достъп

  • персонализиран дизайн

  • техническа помощ

  • юридическа помощ

  • възможност за персонализирани допълнителни секции, съгласно изискванията на Възложителя

  • възможност за допълнителни модули

  • възможност за техническа поддръжка и актуализация на данните от външен администратор