Профил на купувача

ПЕРСОНАЛЕН ПЛАН

Home  >>  ПЕРСОНАЛЕН ПЛАН

personalen

* сумата е за абонамент за период от 12 месеца и включва:

  • до 50 броя процедури, независимо от основанието на процедурата

  • до 5 броя акаунти за достъп + 1 брой администраторски

  • до 8 часа техническа помощ на месец

  • еднократната такса се дължи само веднъж и включва първоначална настройка и инсталация на системата

  • персонализиран дизайн