Профил на купувача

За платформата

Home  >>  За платформата

cooltext210917241189840

„ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА“ е уеб базирана платформа за управление на цикъла на обществените поръчки от възложители, отговаряща напълно на изисквания по ЗОП, с възможности за:

 1. създаване на самостоятелни електронни досиета на поръчките, достъпни онлайн, на самостоятелен интернет адрес, в което да се публикува счетоводна и юридическа информация за конкретната поръчка

 2. удостоверяване на достоверността на времето на публикуване на информация в профила на купувача при спазване на изискванията на Закона за електронното управление.

 • Динамична структура, недопускаща грешки

 • Удобен и лесен потребителски ориентиран контролен панел за управление

 • За всяка процедура има предварително изградена структура с готови предефинирани задължителни полета , изключващи пропуска за цялата изискуема информация в преписката и автоматизирано генериране на датите – както началната дата на поръчката, така и тези на прикачените документи с последващо качване

 • Детайлен филтър за търсене в процедурите по вид, статус, ключова дума

 • Персонализиран дизайн , съобразен с идентичността на Възложителя

 • Възможност за персонализирани допълнителни секции, съгласно изискванията на Възложителя

 • Възможност за интегриране към съществуващ сайт

 • Възможност за самостоятелно ползване на адрес, без наличност на собствен сайт

 • Възможност за връзка към съществуващите до момента още активни процедури

 • Възможност за актуализиране на вече съществуващ профил, спрямо новите изисквания

 • Хостинг

 • Техническа, нормативна и функционална поддръжка

 • Обучение, консултации и техническа помощ

 • Програмата не се нуждае от инсталиране, работи с Вашия интернет браузър